Bibliografia
Bibliografia książki „Vademecum typografa. Tom 1: forma” oraz treści zawartych na stronie Vademecum typografa:

Druki
1. Arrausi, Juan Jesús (1996), Metodologia en el diseño de la letra: Concepto, investigación y realización, Basel, Schule für Gestaltung Basel
2. Baines Phil, Haslam Andrew (2010), Pismo i typografia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN
3. Bringhurst, Robert (2008), Elementarz stylu w typografii, Kraków, d2d.pl
4. Chwałowski, Robert (2002), Typografia typowej książki, Gliwice, Wydawnictwo Helion
5. Coles, Stephen (2016), The Geometry of Type. The Anatomy of 100 Essential Typeaces, London, Thames & Hudson
6. Dixon Catherine, Kindel Eric (2018), Typeform dialogues, London, Hyphen Press
7. French, Nigel (2018), InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign, wydanie trzecie, Warszawa, APN Promise
8. Frutiger, Adrian (2015), Człowiek i jego znaki, Kraków, d2d.pl
9. Heller Steven, Talarico Lita (2011), Typography Sketchbooks, London, Thames & Hudson
10. Henestrosa Cristóbal, Meseguer Laura, Scaglione José (2013), Jak projektować kroje pisma. Od szkicu do ekranu, Kraków, d2d.pl
11. Kolesár Zdeno, Mrowczyk Jacek (2018), Historia projektowania graficznego, Kraków, Karakter
12. McNeil, Paul (2017), The Visual History of Type, London, Laurence King
13. Meggs, Philip B. (1983), A history of Graphic Design, London, Allen Lane
14. Mrowczyk, Jacek (2008), Niewielki słownik typograficzny, Gdańsk, Czysty Warsztat
15. Noordzij, Gerrit (2014), Kreska. Teoria pisma, Kraków, d2d.pl
16. Pizarro, Francisco Gálvez (2019), Stwórz i złóż. Wprowadzenie do typografii, Kraków, d2d.pl
17. Pohlen, Joep (2015), Letter Fountain. The Ultimate Type Reference Guide, Köln, Taschen
18. Polański, Kazimierz i in. (red.) (1999), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
19. Satalecka, Ewa (kurator) (2012), Fajrant. Ala ma pióro – warsztaty projektowania krojów pism inspirowanych kaligrafią, Katowice, Akademia Sztuk Pięknych 
20. Smeijers, Fred (2011), Counterpunch. Making type in the sixteenth century, designing typefaces now, London, Hyphen Press
21. Szántó, Tibor (1968), Pismo i styl, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
22. Tomaszewski, Andrzej (1996), Leksykon pism drukarskich, Warszawa, Krupski i S-ka
23. Tyczkowki, Krzysztof (2005), Lettera magica, Łódź, Polski Drukarz Sp. z.o.o
24. Weber, Hendrik (2017), Kursywa. Wyróżnienie w typografii, d2d.pl, Kraków

Źródła online
1. Adobe Fonts, https://fonts.adobe.com/
2. ATF Collection, http://atftype.com/
3. Blokland, Erik van (2021), TypeCooker, https://typecooker.com/
4. Cedars (brak autora) (2022), I Love Typography, https://fonts.ilovetypography.com/cedars
5. Chwałowski, Robert (2021), Typografia.info, https://typografia.info/
6. Cyfra (brak autora) (2021), Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/cyfra;2449818.html
7. Diagonal Stroke (brak autora) (2021), Typedia, http://typedia.com/learn/article/diagonal-stroke/
8. Dutch Type Library, https://dutchtypelibrary.nl/
9. Edytorstwo (brak autora) (2021), Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/edytorstwo;3896592.html
10. Fonts In Use (2022), https://fontsinuse.com/
11. Fonts.com, https://fonts.com/
12. Frere Jones, https://frerejones.com/
14. Marcos, Juan-José (2017), Fonts for Latin Paleography, http://guindo.pntic.mec.es/jmag0042/LATIN_PALEOGRAPHY.pdf
15. Glossary (brak autora) (2021), 
17. I Love Typography, https://fonts.ilovetypography.com/
18. Identifonts (2022), https://identifonts.com/
19. My Fonts, https://myfonts.com/
20. P22 (brak autora), https://p22.com/
21. Storm Type Foundry, https://stormtype.com/
23. Typography (Hoefler & Co.), https://typography.com/
25. Wicherkiewicz, Tomasz (2022), Pismo, http://pl.languagesindanger.eu/book-of-knowledge/writing/

Źródła internetowe – dostęp: 16 października 2022