Zasoby internetowe


Podstrona zawiera wyselekcjonowane źródło internetowe, przydatne dla osób pragnących poszerzać swoją wiedzę dotyczącą typografii. 
Dystrybucja krojów (ang. font distribution) – platformy prowadzące sprzedaż fontów różnych producentów:
Indeksy, zbiorcze zestawienia obecnie funkcjonujących domów typograficznych (ang. type foundries) – firm zajmujących się projektowaniem krojów pisma i dystrybucją fontów:
Wybrane przykłady domów typograficznych projektujących kroje wysokiej jakości:
Polskie domy typograficzne:
Blogi:
Historia typografii:
Typoteka – platforma opisująca poszczególne etapy rozwoju polskiej typografii, zawiera indeks krojów pisma stworzonych przez twórców związanych z Polską.
Counterspace Typography Timeline – interaktywna oś czasu, prezentująca kluczowe wydarzenia z historii typografii 

Typographical developments – wykres wyszczególnia znaczące 
osiągnięcia w dziedzinie projektowania krojów pisma. Dodatkowo, zestawia te osiągnięcia z ewolucją historii sztuki i projektowania. Do pobrania w formie pliku pdf na stronie Letter Fountain.
Timeline of type publishers  – wykres prezentujący wydawców, którzy
istotnie wpłynęli na rozwój dziedzin 
projektowania krojów pisma i typografii. Do pobrania w formie pliku pdf na stronie 
Letter Fountain.
_
Ostatnia aktualizacja podstrony: 22.09.2023