Książka
„Vademecum typografa” to publikacja, której celem jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu typografii, rozproszonej w rozmaitych pozycjach poświęconych tej dziedzinie. Książka stanowi rozszerzoną wersję treści dostępnych na platformie vademecumtypografa.pl
Tom 1 opracowania, zatytułowany „Forma” skupia się na wyjaśnieniu najważniejszych terminów i zagadnień związanych z wyglądem liter.
Tom 2, zatytułowany „Funkcja”, obecnie znajdujący się w trakcie opracowania, będzie omawiał kwestie związane z projektowaniem komunikatów wizualnych, w których typografia odgrywa kluczową rolę. Omówione w nim zostaną tematy takie jak wybór i łączenie krojów pisma, kompozycja typograficzna oraz skład tekstu. 
Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Regulski, dr hab. Jacek Mrowczyk
Redakcja i korekta: Mirosław Baran 
Projekt graficzny, opracowanie edytorskie i skład: Ada Pawlikowska 
Wymiary: 165 x 220 mm. Ilość stron: 144
ISBN 978-83-67720-06-9